เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ(Short Movie Indy ไทบ้าน)"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
2. เข้าใจกระบวนการสร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

Assessment

สิ่งที่ครูได้เรียนรู้ใน Quarter 4 PBL หน่วย : Short Movie Indy ไทบ้าน คือได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กๆ ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไปพร้อมๆกับนักเรียน บางครั้งเกิดปัญหาขึ้นระหว่างที่ทำงานก็สามารถนำปัญหานั้นมาเป็นประเด็นในการศึกษาค้นคว้าต่อ ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุก และไม่น่าเบื่อ แม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดาก็สามารถกลายเป็นเรื่องที่พิเศษได้ เช่นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เองโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม เด็กๆจะเจอปัญหาต่างๆมากมาย สำหรับการเปิดวงแลกเปลี่ยนช่วงท้ายชั่วโมง ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับตนเอง ได้ใคร่ครวญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพราะความขาดสติ การเผอเรอ แม้กระทั่งการที่นักเรียนตั้งใจมากเกินไปก็เป็นปัญหาได้ เช่น บางกลุ่มที่มีเพื่อนๆในกลุ่มบางคนที่ตั้งใจมากจนทำให้สมาชิกในกลุ่มเกรง เครียด ประหม่า ยิ่งตั้งใจยิ่งเครียด ยิ่งผิดพลาด ทำให้ต้องถ่ายซ่อมหลายครั้งกว่าจะสามารถผ่านบางฉากไปได้
 การได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของเด็กๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถ ชอบความท้าทายและมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ มีบ้างที่มีความคิดที่ยังเป็นเด็ก แต่ส่วนมากจะสามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นเสมือนการให้คำปรึกษา ไม่เหมือนกับการสอนที่เอาจริงเอาจัง ไม่มีใครที่แน่กว่าใคร บางครั้งเด็กไม่รู้ ครูเองก็ไม่รู้ เมื่อเด็กๆถามมา ครูแนะนำว่าลองศึกษาและค้นคว้าดูเองนะครับ แค่นั้นเององค์ความรู้ใหม่ก็เกิดขึ้นทั้งเด็กและครูเลยเพราะเมื่อเด็กๆค้นคว้าและเจอ เขาก็จะนำมาอธิบายให้เพื่อนๆและคุณครูฟังด้วย ครูเองก็พลอยได้ความรู้ไปพร้อมๆกับเด็กๆครับ เช่น กรณีที่พี่เพลงเกิดคำถามว่าครูครับ ทำไมเวลาที่จะ Save File เพื่อ  Render งาน ครูถึงแนะนำว่าจะต้อง Save ในรูปแบบของ Format H.264 ซึ่งกรณีนี้ครูเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะจำมาจากคุณครูนัทอีกที(ครูนัทเป็นครูด้าน IT ของโรงเรียน) ครูจึงแนะนำให้พี่เพลงลองศึกษาค้นคว้าดู พี่เพลงใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที อ๋อผมรู้แล้วครับครู H.264 คือระบบบีบอัดล่าสุด  โดยเขาจะเอาภาพที่บันทึกได้ มาแบ่งออกเป็น 64 ช่อง ทำให้ง่ายต่อการส่งขึ้นเน็ท และเก็บลงในฮาร์ดดิสส์ได้เยอะขึ้นครับ นั่นไงครับความรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเลยครับ
สิ่งที่ครูเองทำได้ดีแล้วใน Quarter 4 คือ เข้าใจและเห็นคุณค่า ความสำคัญของเด็กๆ ทุกคน พยายามจัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน และพยายามออกแบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning
สิ่งที่ครูควรพัฒนาใน Quarter 4 คือ บางครั้งครูเครียด ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนในห้องเครียดตาม ดังนั้นครูควรควบคุมอารมณ์ตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม บางวันครูเติมการสอนมาน้อยทำให้กิจกรรมที่ทำติดขัดไปบ้าง ดังนั้นควรเตรียมตัวมาให้ดีๆก่อนเข้าชั้นเรียนนะครับ บางครั้งครูนอนดึกทำให้สีหน้าไม่สดชื่น สมองไม่ค่อยลื่นไหล ส่งผลต่อนักเรียนที่อยู่ด้วยนะ ดังนั้นไม่ควรนอนดึกครับ(ควรจัดสรรเวลาตนเองให้ได้) ประมาณนี้  
แต่ก็เชื่อว่าทุกปัญหาที่ครูและเด็กได้เผชิญตลอดทั้ง Quarter จะมีส่วนช่วยพัฒนาทั้งครูและเด็กได้เติบโตและงอกงามได้มากขึ้น และสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้นะครับ  ขอบคุณด้วยความจริงใจครับ
                                                                                  นายนิคม  ศาลาทอง (ครูสังข์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น